Zjazd 2014 czytaj więcej

Nowy pólrocznik
czytaj więcej

O SMPG LIDER

Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewodników Górskich LIDER (SMPG) powstało w 2004 roku. Jego celem jest wprowadzenie polskich przewodników górskich do Europy i doprowadzenie do tego by mogli oni legalnie pracować w innych europejskich pasmach górskich.

Od listopada 2004 roku SMPG, wraz z przewodnickimi organizacjami z Bułgarii i Włoch, było członkiem aspirantem Union of International Mountain Leader Associations (UIMLA). Po cyklu szkoleń przeprowadzonych pod kontrolą komisji technicznej UIMLA, polscy przewodnicy zrzeszeni w SMPG zostali przyjęci do grona Europejskich Przewodników Górskich podczas zjazdu UIMLA w Hiszpanii w listopadzie 2005 roku.

Wszyscy przewodnicy którzy zaliczyli pozytywnie cykl szkoleniowy, zorganizowany przez stronę polską, otrzymali odznaki i legitymacje uprawniające do prowadzenia klientów po wszystkich górach państw członkowskich. Wolno im chodzić po drogach znakowanych i nie znakowanych (w zależności od obowiązujących w danych krajach przepisów), nie mogą jedynie prowadzić po drogach wspinaczkowych skalnych i lodowych, czyli tam gdzie trzeba używać sprzętu wspinaczkowego.

Do Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewodników Górskich może przystąpić każdy przewodnik tatrzański i górski posiadający aktualną legitymację i spełniający wymogi Regulaminu Kwalifikacyjnego.