Szkolenia

Szkolenia - unifikacja
Gęsia Szyja 4 czerwca 2005


Wycieczka przyrodnicza z dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego dr Pawłem Skawińskim odbyła się na trasie Brzeziny - Psia Trawka - Polana Waksmundzka - Gęsia Szyja - Rusinowa Polana - Palenica Białczańska.

W trakcie wielogodzinnej wycieczki dyr. Skawiński przedstawił zarówno zagadnienia tatrzańskiej fauny i flory, jak i szersze problemy związane z ochrona przyrody na terenie TPN.