Kontakt

Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewodników Górskich
Zakopane, ul. Grunwaldzka 7c/3

W sprawach dotyczących Stowarzyszenia prosimy o kontakt:
e-mail: sekretarz@przewodnik-lider.pl

Kontakt z prezesem SMPG Jarosławem Figlem
e-mail: prezes@przewodnik-lider.pl tel. +48 793 333 267

W sprawach dotyczących kursu kontakt z kierownikiem kursu:
Robertem Szumcem
tel. +48 602 599 104
e-mail: bob.ascender@gmail.com

Konto Stowarzyszenia

mBank : 78 1140 2004 0000 3202 7717 1608

Współpraca