Wycieczka Idź w góry czytaj więcej

Kurs 2016 czytaj więcej

Półrocznik 2016 czytaj więcejWspółpraca
    Sponsor ubrań LideraSponsor Lidera<a href="http://przewodnicy-tatry.pl/" target="_blank"></a>Aby umieścić na swojej stronie nasz baner, który widoczny jest poniżej, należy umieścić u siebie następujący kod:
<object
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase=
"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" id="lider_banner" title="SMPG" width="468" height="104">
<param name="movie" value="http://przewodnik-lider.pl/video/baner_lider.swf">
<param name="bgcolor" value="#FFFFFF">
<param name="quality" value="high">
<param name="seamlesstabbing" value="false">
<param name="allowscriptaccess" value="samedomain">
</object>