Aktualności, 18.12.2018

Ogólnopolska konferencja o przewodnictwie

W dniu 6 grudnia 2018 roku, w sali obrad Rady Miasta Krakowa, odbyła się całodzienna Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Praktyczna pt.

Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego

Nasze stowarzyszenie reprezentowali: Jarosław Figiel – Prezes, Zosia Bachleda – Skarbnik oraz Artur Zwatrzko – Wiceprezes. Zdecydowaliśmy się na tak „silną” reprezentację ponieważ spora część programu konferencji dotyczyła rynku pracy przewodników górskich, czyli również członków naszego Stowarzyszenia. W programie konferencji była cała seria referatów w ramach których przedstawiane były wyniki różnych badań, obserwacji i doświadczeń, w tym również tego jak wygląda rynek pracy i poziom świadczenia usług przez przewodników miejskich i pilotów wycieczek, które to zawody jak wiemy kilka lat temu zostały zderegulowane.

Ponieważ trwają wstępne prace konsultacyjne i przygotowawcze do nowej ustawy regulującej te obszary działalności turystycznej, jest niezwykle istotne by również nasze Stowarzyszenie brało aktywny udział w tych pracach.

Na konferencji była liczna reprezentacja stowarzyszeń pilockich i przewodnickich w tym m.in. Prezes Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego – Krzysztof Kulesza oraz Prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich – Ludwik Wilczyński.

Uczestnikiem konferencji były też osoby z Ministerstwa Turystyki a wnioski z tej konferencji wejdą do pakietu materiałów rozważanych przy opracowaniu nowej ustawy.

III-KOMUNIKAT-Program

IMG_0258