Szkolenia

Szkolenia Wewnętrzne 2017


Nowe szkolenia wkrótce.

1 Unifikacja 2016-17


SMPG zaprasza na kolejne szkolenia w ramach obowiązkowej Unifikacji:
* 11 marca 2017, Zakopane: Profilaktyka lawinowa. Nowe technologie. "Lawinologia" w terenie. Asekuracja w śniegu.
* 24 czerwca 2017, Spisz, Podhale: Orientacja, Nawigacja, Survival.
Więcej informacji:
- mejlem:Komisja Techniczno-Szkoleniowa
- zgłoszenie elektroniczne Zima tutaj
Regulamin Unifikacyjny do pobrania

Szkolenia terminowe


SMPG zaprasza na szkolenie:
- szkolenie przedsezonowe: "Lawinologia" w terenie, asekuracja w śniegu, prowadzi Robert Szumiec, Zakopane 3 grudnia 2016, szczegóły tutaj

Zasady szkoleń
Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia „ Lider” ma OBOWIĄZEK wzięcia udziału w ciągu roku w co najmniej dwóch szkoleniach. Udział ten jest warunkiem otrzymania "rocznej wlepki" do legitymacji uprawniającej do legalnej działalności przewodnickiej za granicą. Komisja Szkolenia doradza, aby preferować zajęcia na których byliście nieobecni w trakcie poprzednich szkoleń i unifikacji.
Staramy się, aby koszty zajęć były minimalne dotycząc tylko niezbędnych pozycji (np. dojazdu). Mamy nadzieję, że ciekawa tematyka i forma zajęć sprawi, że nie będą one przykrym obowiązkiem, ale prawdziwą przyjemnością. Liczymy na masowy udział Koleżanek i Kolegów.

Obowiązki członków zwyczajnych SMPG Lider
Każdy członek SMPG "Lider" ma obowiązek wzięcia udziału w wyznaczonej przez Komisję Szkolenia minimalnej ilości zajęć szkoleniowych.
Członek SMPG "Lider" winien wykazać się odpowiednią sprawnością i kondycją fizyczną.
Członek SMPG "Lider" winien wykazać się odpowiednimi umiejętnościami:
- poruszania się w turystycznym terenie górskim zarówno ubezpieczonym jak i nie ubezpieczonym
- posługiwania się liną dla asekurowania klienta
- orientowania się w terenie w trudnych warunkach terenowych i przy słabej widoczności
- posługiwania się kompasem, mapą i altimetrem
- przewodzenia grupie
- udzielenia pierwszej pomocy i zorganizowania akcji ratunkowej
- zorganizowania przeprowadzenia wyprawy, wyjazdu, obozu tak, by osiągnąć zamierzony cel
- poruszania się w terenie śnieżnym, oceniania sytuacji lawinowej i przeprowadzenia akcji przy pomocy dostępnych środków

Członek SMPG "Lider" winien posiadać wiedzę na temat:
- środowiska górskiego
- prawa i ekonomii
- wybranych zagadnień pedagogiki
- ochrony terenów górskich
- anatomii i fizjologii wysiłku fizycznego
- terenoznawstwa i nawigacji
- pierwszej pomocy i ratownictwa
- meteorologii
- organizacji wypraw i biwakowania
- zachowania w terenie śnieżnym