Szkolenie, 20.10.2018

Szkolenie lawinowe - część terenowa

8:00, 16/12/2018

Tatry, Polska

1 bloków instrukcji / 8 godzin

Szkolenie lawinowe dla przewodników SMPG Lider.

Część terenowa zajęć lawinowych dla przewodników SMPG Lider

Robert Szumiec

602 599 104

Komisja Techniczno – Szkoleniowa SMPG „Lider”
Zdjęcie0785