Szkolenie, 31.05.2019

techniki linowe w pracy MPG

9:00, 08/06/2019

parking w Kobylanach przy Dolinie Kobylańskiej

1 bloków instrukcji / 8 godzin

Program szkolenia:
sobota: techniki linowe w pracy MPG
niedziela: podstawy wspinaczki, zasady poruszania na drogach via ferrata (tylko do użytku prywatnego)
można wybrać dowolny dzień lub oba, odpłatność 50 zł od osoby, niezależnie czy wybierze się 1 czy 2 dni.

Pierwszy dzień dwudniowego szkolenia z technik linowych. Można wziąć udział tylko w jednym z dwu dni…

Trzeba wziąć kask, linę (najlepiej ok. 30 mb) na dwie osoby, kilka pętli i karabinków, buty górskie/podejściówki, koniecznie kijki.

Zajęcia prowadzi Robert Szumiec

instruktor wspinaczki

602 599 104

logo_uimla