Barcelona 2005

Doroczny zjazd delegatów UIMLA
Barcelona 11-14 listopada 2005

W dniach 11-13 listopada 2005 r. odbyło się w Barcelonie spotkanie delegatów krajów członkowskich UIMLA. Polskę reprezentowali: Mariusz Kozłowski, Maciej Krupa i Robert Szumiec.

Tematy robocze to:

Najważniejszym punktem obrad dla nas było głosowanie przyjęcia kandydującego Stowarzyszenia Europejskich Przewodników Górskich "LIDER" na pełnoprawnego członka UIMLA. Po sprawozdaniu z rocznego szkolenia i serii szczegółowych pytań nastąpiło tajne głosowanie.
Jego wynikiem jest oficjalne (poparte stosownym dokumentem) przyjęcie SMPG "LIDER" jako reprezentanta Polski do struktur UIMLA w charakterze członka zwyczajnego Unii.
Potem było dużo gratulacji i uścisków. Wielokrotnie podkreślano nasze zaangażowanie w cykl szkoleń unifikujących i dużą sprawność organizacyjną "LIDERA".

Na koniec wyznaczono daty kolejnych corocznych spotkań: następne odbędzie się w Andorze, a w 2007 gospodarzem spotkania będzie Zakopane!

W mniej oficjalnej części spotkania nawiązywaliśmy osobiste kontakty zapraszając do odwiedzania Tatr wraz z Klientami zagranicznymi.