Chambery 2008

Walne Zgromadzenie UIMLA
Chambery 7-10 listopada 2008

W dniach 7- 10 listopada br w Chambery we Francji odbył się doroczny zjazd delegatów przewodników górskich zrzeszonych w UIMLA (Union of International Mountain Leader Associations). W chwili obecnej do UIMLA należy 9 stowarzyszeń z Andory, Belgiii, Francji, Hiszpanii, Polski, Szwajcari i Wielkiej Brytani oraz Włochy i Słowacja jako członkowie- kandydaci UIMLA.

Na zjezdzie pojawili się również przedstawiciele stowarzyszeń przewodnickich z innych krajów-aspirantów pragnących przyłączyć się do UIMLA - Czech, Bułgarii, Macedonii i Holandii. Przybyła również delegacja z Indii, gdzie nie ma jeszcze zorganizowanego przewodnictwa, ale są osoby chętne do stworzenia odpowiedniej organizacji mającej na celu wyrównania standardów pracy przewodników w tym kraju.

W czasie zjazdu poruszano wiele spraw istotnych dla przewodników i całej organizacji, szczególnie w świetle zmieniającego się prawa unijnego. Był też czas na zawody w orienteeringu (marsz na orientację).

SMPG "Lider" było na Zjezdzie reprezentowane przez Romka Romanowskiego i Roberta Szumca, w obradach brała również udział wchodząca w skład władz UIMLA Joanna Widlarz.

Zobacz krótki wywiad z szefami UIMLA